facebook
Bauformat Polska
Fort8, Ul. Fort Służew 1B, lok. K10, Warszawa
tel. 504 806 502 , e-mail: biuro@projektiwykonanie.pl

Home

PROJEKT I WYKONANIE to zespó┬│ , który tworz┬▒ specjali┬Âci zwi┬▒zani z projektowaniem wn├¬trz oraz osoby zajmuj┬▒ce si├¬ kompleksow┬▒ realizacj┬▒ inwestycji meblowych. Pracownia powsta┬│a dzi├¬ki grupie osób maj┬▒cych wieloletnie do┬Âwiadczenie w projektowaniu mebli, prowadzeniu produkcji i monta┬┐u oraz gruntown┬▒ wiedz├¬ dotycz┬▒c┬▒ poprawno┬Âci wykonanych prac przygotowawczych pomieszcze├▒.

Nasz cel to sprostanie oryginalnym wyzwaniom projektowym maj±ce na celu usatysfakcjonowanie Pañstwa i sprawienie aby remont i wyposa¿enie mieszkania lub domu nie by³o udrêk± i ci±g³ym zamartwianiem siê. Realizujemy autorskie meble i inne nietypowe elementy wnêtrza zapewniaj±c transport i monta¿

Od roku 2012 jeste┬Âmy przedstawicielem firmy Bauformat w Warszawie, niemieckiej fabryki mebli. Jako firma globalna pozwala nam na oferowanie bardzo wysokiej klasy mebli kuchennych w doskona┬│ej technologii. Oznacza to najwy┬┐sz┬▒ jako┬Â├Ž materia┬│ów u┬┐ytych do produkcji kuchni i niemieck┬▒ precyzj├¬ wykonania. Kolekcja zosta┬│a przemy┬Âlana tak, aby ka┬┐dy Klient znalaz┬│ co┬ dla siebie, niezale┬┐nie od kwoty jak┬▒ chce przeznaczy├Ž na kuchni├¬. 

Przez te lata wykonali┬Âmy wiele realizacj projektów mebli kuchennych. Posiadamy du┬┐e do┬Âwiadczenie w projektowaniu wn├¬trz w oparciu o meble Bauformat. Potrafimy dopasowac ofert├¬ do wymaga├▒ naszych klientów zarówno na p┬│aszczy┬╝nie mebli i sprz├¬tu AGD.

Made in Germany to po┬│┬▒czenie rozwoju technicznego z d┬│ugoletnim do┬Âwiadczeniem stanowi┬▒ce podstaw├¬ produkcji. Odpowiedni wybór i obróbka wysokojako┬Âciowych materia┬│ów w zak┬│adzie produkcyjnym w Pó┬│nocnej Nadrenii-Westwalii to wymogi stanowi┬▒ce o jako┬Âci dostarczanego produkty. Prioritetem Bauformat s┬▒ jako┬Â├Ž, ró┬┐norodno┬Â├Ž i ┬┐ywotno┬Â├Ž wszelkich, najdrobniejszych nawet detali kuchni do zabudowy.