facebook
Bauformat Polska
Fort8, Ul. Fort Służew 1B, lok. K10, Warszawa
tel. 504 806 502 , e-mail: biuro@projektiwykonanie.pl

Projekt

PROJEKTOWANIE WNĘTRZ
Na niezobowiązującym spotkaniu w studio prezentowane są możliwości wykonawcze, przedstawiamy metody naszej pracy oraz wyjaśniamy procedury dotyczące współpracy.  Określamy funkcje wnętrza, jego strukturę oraz rozmieszczenie elementów wyposażenia. Na podstawie zgromadzonych materiałów dokonujemy wstępnego doboru materiałów. 

Kolejnym etapem jest wizyta w pomieszczeniach będących przedmiotem opracowania. Dokonywana jest inwentaryzacją pomieszczenia pod względem wymiarowym i usytuowania elementów instalacji elektrycznej, wodnej i co. Dokonywana jest dokumentacja fotograficzna pomieszczeń.

       

Oferta

       
Na podstawie zebranych informacji przygotowujemy w studio wizualizację wnętrza w oparciu o rysunki techniczne potwierdzające wszystkie założenia. Projekt omawiamy z detalami określając rodzaje użytych materiałów, zastosowane mechanizmy potwierdzające ergonomię pomieszczenia.

Wizualizacja kuchni        Wizualizacja kuchni        Wizualizacja kuchni

Po akceptacji projektu przedstawiana jest oferta cenowa. Akceptacja ceny i podpisanie umowy wykonania rozpoczyna etap przygotowania dokumentacji technicznej.
W formie załączników przedstawiane są wytyczne do usytuowania instalacji elektrycznej, gazowej, hydraulicznej. Całość jest nadzorowana od strony prawidłowości wykonania przez ekipę remontową tak aby montaż mebli odbył się w możliwie krótkim terminie.
 

Rysunek techniczny

Rysunek techniczny

 
Zakończenie inwestycji następuje poprzez odbiór prac przez inwestora dokumentowany protokółem odbiorczym.